INSTRUKTOR FITNESS - ĆWICZENIA SIŁOWE

Uprawnienia państwowe TKKF

INSTRUKTOR FITNESS – ĆWICZENIA SIŁOWE

 

 1. ORGANIZATORZY SZKOLENIA

Krajowy Ośrodek Metodyczno - Szkoleniowy TKKF, firma szkoleniowa Sylwetka Katarzyna Matella.

 1. KWALIFIKACJE i WYMAGANE DOKUMENTY

Absolwenci,  po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego (test + egzamin praktyczny), otrzymają uprawnienia państwowe KOMSZ TKKF „Instruktor fitness – ćwiczenia siłowe”.

Warunkiem uzyskania uprawnień jest:

 1. pozytywne zdanie egzamin
 2. dostarczenie w czasie trwania części ogólnej dokumentów:

- świadectwa wykształcenia średniego

- 2 zdjęć legitymacyjnych

 

 1. WYKŁADOWCY

-  Katarzyna Matella  - żywienie i suplementacja, metodyka treningu siłowego

- Tomasz Lech – metodyka treningu siłowego

- Jolanta Wachowska – ratownictwo medyczne

 1. PROGRAM KURSU

Kurs składa się z części ogólnej i specjalistycznej:

- Cześć ogólna

- Część specjalistyczna

 

Program części ogólnej

 1. Anatomia: układ kostny, mięśnie, przyczepy, kręgosłup, postawa
 2. Anatomia, układ krążenia
 3. Pierwsza pomoc, postępowanie z najczęściej zdarzającymi się urazami
 4. Podstawy żywienia człowieka, układ pokarmowy
 5. Żywienie okołowysiłkowe
 6. Podstawy metodyki treningowej w rekreacji
 7. Marketing w pracy instruktora
 8. Teoria i metodyka rekreacji ruchowej
 9. Aspekty prawne w pracy instruktora
 10. Egzamin (test)

 

Część ogólna  zakończona będzie egzaminem w formie testu.

 Program części specjalistycznej

Zagadnienia programowe:

 1. Test kwalifikacyjny umiejętności treningowych.
 2. Anatomia i funkcjonalność mięśni powierzchownych i głębokich.
 3. Rozgrzewka w treningu siłowym.
 4. Podstawy treningu siłowego:

- siła jako cecha motoryczna

- skurcz mięśniowy i jego rodzaje

- jednostka motoryczna

- drogi rozwoju siły mięśniowej

- oddychanie jak ważny element pracy mięśniowej.

 1. Podziały czynnościowe mięśni, rodzaje włókien mięśniowych.
 2. Metodyka treningu: trening stacyjny, obwodowy, dzielony.
 3. Trening siłowy w funkcjonalnym treningu stacyjnym.
 4. Podstawowe zasady treningu siłowego Weidera.
 5. Metodyka treningu siłowego: trening bodybuilding, metoda koncentryczna, metoda ekscentryczna.
 6. Specjalistyczne metody treningowe: zasady Weidera dla średnio i wysokozawanasownaych – ewaluacja przydatności w pracy instruktora.
 7. Periodyzacja treningów: mezo i makrocykle treningowe.
 8. Postawa, kręgosłup, analiza sylwetki pod kątem anomalii i dobór ćwiczeń.
 9. Energetyka wysiłków o różnej intensywności w kontekście specyfiki włókien mięśniowych.
 10. Żywienie i suplementacja.
 11. Kontrola treningu: podstawowe badania medyczne, monitoring.
 12. Egzamin:

- Test

- Praktyczny

CENA ZA KURS

Płatność za całe szkolnie: 1500 zł. (300 część ogólna; 1200 część specjalistyczna).

Za szkolenie wystawiana jest faktura VAT.

UWAGA!

Z płatności za część ogólną zwolnieni mogą być: absolwenci AWF, instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej w dowolnej dyscyplinie posiadający legitymację ministerialną lub KOMSz TKKF.

Zgłoszenie na szkolenie