TAGI:

szkolenia
Toruń
żywienie
zdrowie
degustacja
zapisy
galeria
trening
dieta
sylwetka
matella

SZKOLENIE TRENER PERSONALNY; uprawnienia TKKF

SZKOLENIE TRENER PERSONALNY; uprawnienia TKKF

 

I. CEL SZKOLENIA                                                                                                    

Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia indywidualnych zajęć w różnych specjalnościach SPORTU DLA WSZYSTKICH zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami psychosomatycznymi i zdrowotnymi klienta. Wyposażenie słuchaczy kursu w umiejętność opracowywania indywidualnych programów Treningu zdrowotnego do wykonywania
 w różnym środowisku; warunkach domowych, obiektach sportowych, w terenie z udziałem Trenera Personalnego, jak również ćwiczeń samodzielnych klienta, bez udziału trenera,
 ale podporządkowane jego wsparciem i opieką merytoryczną. 

II. ORGANIZATORZY SZKOLENIA

Firma szkoleniowa Sylwetka, Krajowy Ośrodek Metodyczno - Szkoleniowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (KOMSz TKKF).

III. ODBIORCY
 

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

- osoby pełnoletnie

- posiadające wykształcenie średnie

- posiadające uprawnienia Instruktora Sportu lub Instruktora Rekreacji Ruchowej różnych specjalności Sportu dla Wszystkich.

Pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego nadaje kwalifikacje zawodowe Trenera Personalnego. Organem kwalifikujacym i nadajacym uprawnienia jest TKKF. 

IV. ORGANIZACJA I METODY PRACY

Realizacja zajęć odbywa się w systemie stacjonarnym. 

Metody stosowane w szkoleniu: wykład, ćwiczenia, praca warsztatowa, metoda problemowa.

V. WYKŁADOWCY

- mgr Katarzyna Matella  - żywienie i suplementacja, trening siłowy

- mgr Karolina Grzelak – Janas – marketing, różne formy fitness

- mgr Łukasz Muszyński  - anatomia, fizjoterapia

- mgr Aneta Niewiadomska – Banasiak – psychologia

- mgr Jolanta Wachowska – ratownictwo medyczne

- mgr Kamil Gorząd – trener boksu

- Rafał Górka – utytułowany zawodnik MMA

- Filip Dryla – trener kettlebell

 

VI. PROGRAM OBEJMUJE PIĘĆ MODUŁÓW O ZRÓŻNICOWANEJ  TEMATYCE

ILOŚĆ GODZIN: 92h

Moduł I: Kręgosłup, wady postawy, ćwiczenia rehabilitacyjne 

Moduł II: Psychologia i coaching w pracy trenera, pierwsza pomoc i BHP, marketing rynku usług branży fitness 

Moduł III: Dietetyka i suplementacja, otyłość, cukrzyca, metodyka treningu 

Moduł IV: Trening funkcjonalny realizowany w różnych miejscach

Moduł V: Trening funkcjonalny - wprowadzenie do kettlebell, EGZAMIN

 

VII. TREŚCI PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW

Każdy moduł odbywa się w weekend (sobota, niedziela)

MODUŁ I: Kręgosłup, wady postawy, ćwiczenia rehabilitacyjne (20h):

 1. Anatomia: budowa kręgosłupa, krzywizny, prawidłowa postawa ciała
 2. Anatomia głównych grup mięśniowych – przypomnienia
 3. Anatomia mięśni głębokich 
 4. Analiza mięśniowych napięć w kontekście krzywizn kręgosłupa i prawidłowej postawy ciała.
 5. Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych i ich wpływ na kręgosłup i inne kości.
 6. Podstawowe postępowanie rehabilitacyjne, czyli jak konstruować trening aby nie zaszkodzić klientowi – analiza przypadków.
 7. Zmiany w układzie kostnym wynikające z procesów starzenia i możliwości ich minimalizowania – podstawy kinezygerontoprofilaktyki.
 8. Praktyka: podstawowe ćwiczenia rozluźniające przykurcze, dobór ćwiczeń wzmacniających.

 

MODUŁ II - Psychologia i coaching w pracy trenera, I pomoc i BHP, marketing rynku usług branży fitness (20h):

 1. Procesy motywacyjne, wywieranie wpływu.
 2. Psychologia pracy z klientem otyłym, chorym.
 3. Kreowanie wizerunku trenera personalnego – coching.
 4. Pierwsza pomoc w pracy trenera personalnego, zasady BHP.
 5. Przegląd ofert rynku branży fitness, analiza możliwości wykorzystania.
 6. Marketing w pracy trenera personalnego.
 7. Wybrane formy grupowe fitness.

MODUŁ III Dietetyka i suplementacja, otyłość, cukrzyca, metodyka treningu siłowego (20h):

 1. Podstawy żywienia, główne zasady żywienia – przypomnienie.
 2. Układanie planów żywieniowych.
 3. Problem otyłości  i cukrzycy jego konsekwencje zdrowotne.
 4. Praca z klientami cierpiącymi na choroby z bloku metabolicznego: postępowanie okołotreningowe, zalecany wysiłek.
 5. Dobór suplementacji pod względem intensywności wysiłku, suplementacja okołotreningowa.
 6. Trening siłowy, podstawy metodyki.
 7. Praktyka treningowa w siłowni.
 8. Trening w sportach walki.

MODUŁ IV Trening funkcjonalny realizowany w różnych miejscach (20h):

 1. Metodyka treningu (trening stacyjny, obwodowy), rodzaje treningów ze względu na intensywność (aerobowe, anaerobowe, interwałowe).
 2. Programowanie treningów stacyjnych z uwzględnieniem specyfiki klienta (wiek, oczekiwania, grupa sportowa).
 3. Trening na siłowniach zewnętrznych.
 4. Trening z wykorzystaniem przyrządów do treningu funkcjonalnego (bosu, poduszki sensomotoryczne, gumy oporowe…).
 5. Trening siłowy w siłowni.
 6. Trening funkcjonalny w boksie.                                                                                        

MODUŁ V Trening funkcjonalny Cd (12 h) :

 1. Wprowadzenie do treningu z kettlebell.
 2. Trening usprawniający pracę mięśni głębokich odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa (trening „core”…).
 3. Egzamin:
 1. Test 
 2. egzamin praktyczny.

     

 

 

Sylwetka Katarzyna Matella

Rok założenia: 2006

ul. Kusocińskiego 14a/18
87 - 100 Toruń
tel.: 513 167 359
email: matella13@wp.pl
NIP: 879 - 196 -09 - 69

 

cccc