TAGI:

szkolenia
Toruń
żywienie
zdrowie
degustacja
zapisy
galeria
trening
dieta
sylwetka
matella

Instruktor fitness: kettlebell - poziom I; uprawnienia TKKF

Instruktor fitness: kettlebell - poziom I; uprawnienia TKKF

UCZESTNICY SZKOLENIA

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

- osoby pełnoletnie

- posiadające wykształcenie średnie

ORGANIZACJA I METODY PRACY

Realizacja zajęć odbywa się w systemie stacjonarnym. 

Metody stosowane w szkoleniu: wykład, ćwiczenia, praca warsztatowa, metoda problemowa.

WYKŁADOWCY

-  Filip Dryla – trener kettlebell (część specjalistyczna)

-  Katarzyna Matella  - żywienie i suplementacja (część ogólna i specjalistyczna)

- Karolina Grzelak – Janas – marketing, prawo (część ogólna)

- Jolanta Wachowska – ratownictwo medyczne  (część ogólna)

- Łukasz Muszyński – anatomia (część ogólna)

PROGRAM KURSU

Kurs składa się z części ogólnej i specjalistycznej:

- Cześć ogólna: 30h

- Część specjalistyczna: 62h

Program części ogólnej (30 godziny wykładów – 2 weekendy: sobota, niedziela):

 1. Anatomia: układ kostny, mięśnie, przyczepy, kręgosłup, postawa: 12h (mgr Łukasz Muszyński, mgr Katarzyna Matella)
 2. Anatomia, układ krążenia: 2 h (mgr Jolanta Wachowska)
 3. Pierwsza pomoc, postępowanie z najczęściej zdarzającymi się urazami: 5 h (mgr Jolanta Wachowska)
 4. Podstawy żywienia człowieka, układ pokarmowy: 2 h (mgr Katarzyna Matella)
 5. Żywienie okołowysiłkowe: 1 h (mgr Katarzyna Matella)
 6. Podstawy metodyki treningowej w rekreacji: 2 h (mgr Katarzyna Matella)
 7. Marketing w pracy instruktora: 1 h (mgr Karolina Grzelak – Janas)
 8. Teoria i metodyka rekreacji ruchowej: 3 h (mgr Karolina Grzelak – Janas)
 9. Aspekty prawne w pracy instruktora: 1 h (mgr Karolina Grzelak – Janas)
 10. Egzamin (test): 1 h

Część ogólna  zakończona będzie egzaminem w formie testu.

Wykładowcy: Katarzyna Matella, Karolina Grzelak – Janas, Łukasz Muszyński, Jolanta Wachowska.

Program części specjalistycznej -  62 godziny

Część specjalistyczna składa się z  5 weekendów zajęć (sobota – niedziela), z czego 4 weekendy (po 12 h lekcyjnych) na sali treningowej i jeden weekend wykładów.

Prowadzący: Filip Dryla, Katarzyna Matella, Łukasz Muszyński

Zagadnienia programowe:

 1. Historia kettlebell: 1 h W Filip Dryla
 2. Korzyści treningu kettlebell:  1 h W; Filip Dryla
 3. Bezpieczeństwo kettlebell: 2 h W; Filip Dryla
 4. Rozgrzewka i poprawa mobilności: 3 h ćw. Filip Dryla
 5. Ćwiczenia z obciążeniami własnego ciała: 2 h ćw. Filip Dryla
 6. Ćwiczenia z odważnikami kettlebell: Filip Dryla

- technika ćwiczeń, terminologia – 2 h W

- SWING – 2 h ćw.

- CLEAN – 2 h ćw.

- PRESS- 2 h ćw

- TURKISH GET UP- 1 h ćw

- GOBLET SQUAT- 1 h ćw.

- FRONT SQUAT- 1 h ćw.

- SNATCH- 4 h ćw

 1. Układanie treningów z uwzględnieniem poziomu wytrenowania grupy – 4h ćw.; Filip Drylla 28
 2. Metodyka nauczania techniki ćwiczeń z kettlebbel – 2 h W + 3 h ćw.; Filip Dryla
 3. Stopniowanie trudności ćwiczeń z kettlebell -  4 h ćw.; Filip Dryla
 4.  Doskonalnie techniki ćwiczeń – 4 h ćw.; Filip Dryla
 5. Innowacyjne ćwiczenia funkcjonalne z kettlebell – 4 h ćw.; Filip Dryla
 6. Energetyka wysiłków o różnej intensywności - 4 h W; Katarzyna Matella
 7. Żywienie i suplementacja  - 4 h W; Katarzyna Matella
 8. Anatomia i funkcjonalność mięśni głębokich – 5 h W; Łukasz Muszyński
 9. Egzamin (4h): Katarzyna Matella; Filip Dryla  

- Test (1h)

- Praktyczny (3h)

Prowadzący: Filip Dryla, Katarzyna Matella, Łukasz Muszyński

KWALIFIKACJE i WYMAGANE DOKUMENTY

Absolwenci,  po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego (test + egzamin praktyczny), otrzymają uprawnienia państwowe KOMSZ TKKF „Instruktor fitness – kettlebell poziom 1”.

Warunkiem uzyskania uprawnień jest:

 1. pozytywne zdanie egzaminu
 2. dostarczenie w czasie trwania części ogólnej dokumentów:

- świadectwa wykształcenia średniego

- 2 zdjęć legitymacyjnych

Sylwetka Katarzyna Matella

Rok założenia: 2006

ul. Kusocińskiego 14a/18
87 - 100 Toruń
tel.: 513 167 359
email: matella13@wp.pl
NIP: 879 - 196 -09 - 69

 

cccc